Tropische Landbouw Afdrukken E-mail
Kennis

Op het gebied van de Tropische Landbouw is jarenlange kennis aanwezig over duurzame landbouwsytemen gebaseerd op integratie van akkerbouw, veeteelt en bodembescherming

Daarnaast is er kennis ontwikkeld op het gebied van de landbouwvoorlichting en de verbouw van een groot aantal tropische gewassen.

Deze kennis en ervaring is opgedaan gedurende 10 jaar in Gabon, Tanzania en India in ontwikkelingsprojecten van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Zie ook de foto's van werk in deze projecten.

Duurzame Landbouw
In samenwerking met de lokale boeren in Tanzania en India is gewerkt aan ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen . In deze ontwikkeling zijn alle aspecten van het landbouwsysteem geintegreerd in een totaalaanpak met als uitgangspunten ecologische duurzaamheid en economische haalbaarheid.
Plantaardige Productie

Kennis over het verbouwen van tropische gewassen is de belangrijkste technische kennis aanwezig binnen Kiboko. Zowel onder gemechaniseerde omstandigeden als onder omstandigheden van kleine boeren is jarenlange ervaring opgedaan met gewassen als: Mais, Rijst, Cassave, Bonen en Soja.

Daarnaast is ook ervaring aanwezig op het gebied van fruitbomen en verdeling van tropische vruchtbomen.

Maize bean intercrop

Data Verwerking

De verwerking van gegevens van landbouwkundige bedrijfsvoering en gegevens van proefvelden is de basis geweest voor het opbouwen van de aanwezige IT kennis. Combinatie van landbouwkundige kennis met IT kennis in uitvoering van projecten is een uniek punt bij Kiboko.

Vanuit deze optiek werd voor de Plant Nutrition Management Service van FAO, AGLL, een software programma ontwikkeld voor verwerking van locatiespecifieke gewasgegevens als opbrengst, bemesting, grondbewerking etc. Dit Integrated Plant Nutrition Information System (IPNIS) is gebaseerd op informatie verzameld door nationale instanties op district niveau.

Project Management
Tijdens het werk als landbouwkundige voor de FAO was verantwoordelijkheid voor projectuitvoering altijd één van de kerntaken. Projecten varieerden van proefboerderijen met 10 ha proefveld en 14 medewerkers tot voorlichtingsprojecten met meer dan 200 voorlichters. Planning, uitvoering en monitoring van de projecten was onderdeel van het takenpakket.
Voorlichting

Landbouwkundige voorlichting van boeren en training van de voorlichters was een van de kerntaken gedurende het project in Tanzania. In samenwerking met de lokale staf werd een voorlichtingsproject op het gebied van gewasverbouw en bemesting opgezet waarin 200 voorlichters deelnamen.

Maize bean intercrop